Markarbeten utgör alltid det första och viktiga steget i en vidare etablering, renovering eller anläggning.

Hos oss finner ni kompetens inom markarbeten både vad gäller grönområden och anläggningsschakter. Vi vill vara med och skapa ett livskraftigt grönområde både för träd och växter och ställer därför höga krav både på omgivningen och växtbädden för att uppnå bästa möjliga långsiktiga resultat. Med samma noggrannhet ser vi till att kraven som ställs vid till exempel grundläggningsarbeten följs fullt ut.

Vi erbjuder:

  • Schaktarbeten
  • Dränering
  • Trädgårdsanläggning
  • Plattsättning