Utemiljön är en viktig plats för olika syften. Det kan vara en plats för gemenskap eller rekreation men också för att ge ett välkomnande och trevligt första intryck.

Oavsett ändamål skall det vara en trivsam miljö. Vi erbjuder ett professionellt omhändertagande av era gröna ytor och ser till att hela miljön ser ren och välvårdad ut.

  • Skötsel av gräsytor
  • Planteringar
  • Beskärning av buskar och träd
  • Trädfällning och röjningsarbeten
  • Renhållning
  • Sopning och tvättning av markytor