Kvalitetspolicy

WorkitOut utför helhetslösningar inom underhållsarbete av hamnar, gator och grönområden och ska genom att lyssna på kunden förstå och tillgodose dennes behov. Detta gör vi genom hög flexibilitet, effektiv arbetsledning, kvalitativa och ändamålsinriktade arbetsmetoder.

Målet med vårt kvalitetsarbete är att kunden ska känna sig nöjd och ha fått kostnadseffektiva lösningar som uppfyller de ställda kraven eller gärna överträffar dessa.

WorkitOut strävar ständigt efter att förbättra kvaliteten på tjänsterna och utföra dem så effektivt som möjligt.

 

Miljöpolicy

WorkitOut skall i största möjliga mån värna om miljön och uppfylla myndigheters och kunders miljökrav.

Vi vill och ska främja arbetsmetoder som är hållbara i längden och som resulterar i minimal miljöpåverkan och ständiga förbättringar. Vi ska följa de riktlinjer, lagar och andra krav som ställs på verksamheten. Vår målsättning är att främja miljövänligt tänkande och miljövänliga arbetssätt.

 

Integritetspolicy

Vi uppskattar ditt besök på vår webbplats www.wio.se

Du ska alltid kunna känna dig säker när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi vill informera om vilka uppgifter vi får reda på om dig när du besöker vår webbplats och vad vi gör med uppgifterna. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker webbplatsen.

Vi värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där WorkitOut behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen.

Genom att använda vår webbplats samtycker du att vi behandlar din personliga information i enlighet med denna integritetspolicy.

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

 

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen du tillhandahåller oss är data som du aktivt ger oss genom att fylla i meddelandeformuläret här på hemsidan, under fliken ”Kontakta oss”. Personuppgifterna är: ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

När du beställer tjänster från WorkitOut, kan vi fråga dig om dina personuppgifter. Då kan vi behöva ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din adress.

 

Syfte med behandling av personuppgifter

Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

 

Utföra våra tjänster

Din information kan vara en förutsättning för att vi ska kunna utföra våra tjänster åt dig. Exempelvis behöver vi din adress för att kunna ge dig ett prisförslag och kunna utföra våra tjänster där. Vi behöver även faktureringsuppgifter för att kunna debitera dig för detta.

 

För kontakt

När du kontaktar oss via vår hemsida med ett meddelande, måste vi ha dina kontaktuppgifter för att kunna svara på dessa meddelanden.

 

Mottagare av personuppgifterna

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer, till exempel bolag som tillhandahåller en del av våra tjänster, exempelvis lastbilstransporter. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte din personliga information till utomstående parter.

Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och ger oss ditt samtycke.

 

Cookies

Webbplatsen använder INTE s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator (om du tillåter) och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare.

 

Hur länge vi behåller din personliga information

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för.

 

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.

Kontakta oss för begäran kring personuppgifter.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

 

Ändringar i denna integritetspolicy

WorkitOut förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

 

Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. Du kan lättast kontakta WorkitOut genom att e-posta till: info@wio.se