Anlitar du WorkitOut Markservice AB garanterar vi att du får en närvarande och engagerad arbetsledning med noggrannhet och kvalitet som ledord.

Vi kommer också se till att kommunikationen mellan arbetsledaren och dig som beställare är enligt dina villkor och önskemål. Vi tror på en regelbunden kontakt och att det genom hela processen skall vara en öppen och nära dialog. WorkitOut har en jourtelefon vilket gör att om behovet uppstår för dig som beställare kan vi ordna att du alltid, under dygnets alla timmar kan få tag på en arbetsledare i tjänst. Vi tillhandahåller en effektiv och kvalificerad arbetsledning som ser till att projektet följer de kvalitets och tidsramar som sätts upp.

Vår vision

Genom att sätta rätt personal på rätt plats och med effektiv och kvalificerad arbetsledning ska vi utföra våra uppdrag med uteslutande nöjda kunder som resultat!