Vi har lång erfarenhet att hålla gatorna fria från snö och halka på områden som ställer mycket höga kvalitetskrav.

Vår största kund idag för med sig att vi arbetar inom skyddsobjekt och ISPS-områden med strikta säkerhetskrav som kräver behörigheter för all personal som skall beträda området. Vi har en väl fungerande organisation för en sådan omfattande hantering. Vi är också väl anpassad för att snabbt ställa om från små till stora insatser för att kunna följa vädrets snabba skiftningar. Är ni i behov av vinterväghållning får ni högsta kvalitet genom WorkitOut Markservice AB.

Vi erbjuder:

  • Plogning
  • Halkbekämpning
  • Handskottning
  • Sandsopning
  • Sandlådor