WorkitOut Markservice AB vet att utemiljön är en viktig plats för en rad olika syften. Oavsett vilket ändamålet är skall den vara välkomnande, trivsam och ge ett välvårdat intryck. Vi erbjuder olika typer av markservice i utemiljöer för kommuner, företag och privatpersoner och vi hoppas att några av dem passar just dina behov.

Vårt största verksamhetsområde är drifts- och underhållsarbeten av uteplatser, gator och grönområden. Där ingår bland annat park- och trädgårdsskötsel, trädvård, renhållning, snöröjning och halkbekämpning.

WorkitOut Markservice AB har sitt huvudkontor i Rimbo och har en mångårig erfarenhet inom entreprenadverksamhet. Företaget delägs av familjen Holmgren och är en produkt av familjens långa entreprenörskap.

Vår historia började på 70-talet då Nils Holmgren började framställa och förädla anläggningsmaterial ur täkter i Roslagen. Parallellt med den verksamheten åtog sig Nils uppdraget att snöröja och halkbekämpa hamnar och gator i Stockholmsområdet. 2010 avknoppades drift- och underhållsverksamheten i Stockholm till ett eget företag med namnet Rimbo Vinterrenhållnings AB. Under 2013 började ytterligare en utvecklingsprocess i att bredda verksamheten till det vi är idag och sedan 2014 heter vi WorkitOut Markservice AB. I dagsläget sysselsätter vi ca 100 medarbetare som driver verksamheten framåt mot nya utmaningar.